ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Πληκτρολόγησε μια λέξη-κλειδί που σε ενδιαφέρει

AdBlock Detection Block

Επιτρέψτε τις διαφημίσεις στον ιστότοπό μας

Φαίνεται πως χρησιμοποιείτε κάποιο πρόγραμμα (ad blocking) αποκλεισμού διαφημίσεων.
Στηρίξτε μας για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.

Όροι Χρήσης

1.    Γενικά

Ο παρών διαδικτυακός τόπος http://www.bestofyou.gr/ (εφεξής η «Σελίδα»), αποτελεί ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ», με ΑΦΜ 094110108, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι στη Λεωφόρο Κηφισίας αρ. 10-12, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής «η Εταιρεία»). Η Σελίδα παρέχει στους χρήστες δωρεάν υπηρεσίες ενημέρωσης ή/και ψυχαγωγίας με τη μορφή κειμένων, εικόνων και/ή βίντεο.

2.    Χρήση του Ιστότοπου

Οποιαδήποτε χρήση της Σελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτήν (εφεξής «Όροι Χρήσης»). Κάθε επισκέπτης της Σελίδας (εφεξής ο «Χρήστης») πρέπει πρωτίστως να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που διαφωνεί με οποιονδήποτε εξ αυτών πρέπει άμεσα να διακόψει κάθε χρήση της Σελίδας, συμπεριλαμβανομένης και της απλής επισκόπησης.  Οπωσδήποτε, η παραμονή του Χρήστη στην Σελίδα καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Χρήσης στο σύνολο τους.

3.    Προστασία Ανηλίκων

Χρήστες της Σελίδας που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Σελίδας που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από την Σελίδα. Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους Xρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, η Σελίδα δε φέρει ευθύνη.

4.    Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Η Σελίδα και όλο το περιεχόμενό της (ενδεικτικά, το λογισμικό, τα κείμενα, οι εικόνες, τα οπτικοακουστικά βίντεο, καθώς και οι επιλογές σχεδιασμού και αισθητικής) υπόκεινται σε προστατευόμενα από τον νόμο δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τα οποία ανήκουν στην Εταιρεία είτε πρωτογενώς είτε κατόπιν μεταβίβασης τους από τους δικαιούχους, βάσει ειδικότερων συμβάσεων παραχώρησης/αδειών χρήσης. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση αυτών από τους Χρήστες ή/και από οποιονδήποτε τρίτο καθώς επίσης απαγορεύεται και πάσης φύσεως πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αποθήκευση, αναδημοσίευση αυτών χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η κοινοποίηση των κειμένων με τη μορφή άρθρων (συνοδευόμενων ή μη από εικόνες ή/και βίντεο) της Σελίδας μέσω των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης των Χρηστών με απαραίτητη προϋπόθεση την αναφορά της Σελίδας ως πηγή εύρεσης του ως άνω περιεχομένου. Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση ή τροποποίηση οποιουδήποτε στοιχείου της Σελίδας και του περιεχομένου της ή η παρεμβολή κάποιου άλλου τρίτου στοιχείου σε αυτό ούτε η παράκαμψη ή προσβολή οποιοδήποτε δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας και οποιουδήποτε μηχανισμού προστασίας και ελέγχου της Σελίδας. Επιπλέον, απαγορεύεται αυστηρά η δημιουργία παράγωγων έργων που προέρχονται από τροποποίηση ή με οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του περιεχομένου της Σελίδας. 

5.    Περιορισμός Ευθύνης της Εταιρείας

5.1. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των Χρηστών αλλά και οιουδήποτε τρίτου για το περιεχόμενο που είναι δημοσιευμένο στη Σελίδα, ούτε για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Σελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Το περιεχόμενο της Σελίδας το οποίο συνίσταται κυρίως σε κείμενα υπό μορφή άρθρου τυχόν συνοδευόμενα από εικόνες ή/και βίντεο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ιατρική συμβουλή, θεραπεία ή άλλη συναφή επιστημονικά τεκμηριωμένη υπόδειξη ή/και παραίνεση και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο. Συνεπώς, οι Χρήστες της Σελίδας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

5.2.  Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι η Σελίδα, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα αυτής θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η Σελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα παρατίθεται σε αυτήν ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτές τίθενται στη διάθεσή των Χρηστών δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

5.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο τη λειτουργία της Σελίδας.

6.    Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό  2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων («General  Data Protection Regulation», εφεξής «Κανονισμός») τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Κατά την απλή περιήγηση στη Σελίδα ουδέν συλλέγεται προσωπικό στοιχείο του Χρήστη. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που εισάγονται από τους Χρήστες της Σελίδας υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο συμβατό με τους προαναφερθέντες σκοπούς και δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνον εάν τούτο επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση ή ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική η κανονιστική αρχή, καθώς και όταν υπάρχει ρητή ειδική συγκατάθεση του Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων για την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών του στοιχείων σε τρίτους. Κάθε Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων διατηρεί επίσης όλα τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό δικαιώματα, ήτοι α) το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης για τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα του, β) το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων του ώστε να είναι ακριβή, γ) το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων του αν η επεξεργασία και διατήρησή τους δεν είναι πλέον επιθυμητή ή απαραίτητη, δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, ε) δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του και διαβίβασή τους σε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας μέσω της προηγούμενης χορήγησής τους από την Εταιρεία σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και στ) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων και στη λήψη αποφάσεων που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.  

7.    Ευθύνη Χρήστη

Ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα της Σελίδας όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ο Xρήστης δεσμεύεται να κάνει χρήση της Σελίδας αποκλειστικά και μόνον κατά τρόπο συμβατό με τους Όρους χρήσης και τον νόμο καθώς και για νόμιμους σκοπούς και ευθύνεται για την ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, την παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, την συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Οφείλει επίσης να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία της Σελίδας ή των servers ή να δυσχεραίνουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Σελίδας προς τους λοιπούς Χρήστες ή την πρόσβαση από τους τελευταίους σε αυτήν.

8.  «Σύνδεσμοι» (links) προς άλλους ιστότοπους

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναφέρει ή να παραθέτει μέσω της Σελίδας ιστοσελίδες τρίτων μερών με τη μορφή «υπερσυνδέσμου» (hyperlink). Οποιαδήποτε αναφορά ή και υπερσύνδεσμος ιστοσελίδας τρίτων μερών, παρέχεται για την διευκόλυνση του Χρήστη. Οι πάροχοι των συνδέσμων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της Εταιρείας της παρούσας Σελίδας, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι Χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

9.    Cookies 

H Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Χρήστη. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στην μνήμη του υπολογιστή του εκάστοτε Χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή υπηρεσίες του δικτυακού τόπου. Ο Χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού τόπου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε οιαδήποτε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο Χρήστης του διαδικτυακού τόπου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

10.  Tροποποίηση όρων χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση του Ιστοτόπου κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οι νέοι όροι χρήσης ισχύουν αυτόματα από την ανάρτηση τους στη Σελίδα και ο Χρήστης οφείλει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους.

11.  Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία

Εφαρμοστέο δίκαιο για κάθε ζήτημα που τυχόν ανακύψει και αφορά τους Όρους Χρήσης αλλά και τη Σελίδα εν γένει συμφωνείται το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.


Τελευταία τροποποίηση, Μαρούσι 11/12/2020